HOẠCH ĐỊNH & PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC THEO P&L CONSULTANT

mission-vison-model.png

P&L Consultant cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp, chính quyền và tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

Chúng tôi sẽ cùng khách hàng kiến tạo nên một hệ thống quản trị hiệu quả và hoạt động bền vững nhằm thúc đẩy quá trình thực thi chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của tổ chức.

Những lĩnh vực tư vấn:
Đánh giá hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
Thiết kế và xây dựng hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
Triển khai và vận hành hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
Quản trị và duy tu hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard 
Chi tiết >>

Đào tạo Chuyên gia BSC

Chứng chỉ Chuyên gia BSC (BSP)
Chứng chỉ Chuyên gia BSC (BSP)

Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, để có thể triển khai thành công hệ thống balanced scorecard, các chuyên gia nội bộ của doanh nghiệp (người của doanh nghiệp đó) cần có sự am hiểu và am tường về balanced scorecard (cả về kiến thức, lẫn công nghệ triển khai).

Chứng chỉ chuyên gia KPI (KPIP)
Chứng chỉ chuyên gia KPI (KPIP)

Chương trình “Chuyên gia KPI” (KPIP) này nhằm đào tạo nhóm chuyên gia nội bộ của doanh nghiệp (người của doanh nghiệp đó), để xây dựng, triển khai, và quản trị thành công những chỉ số KPI có ý nghĩa cho công việc quản trị chiến lược, quản trị vận hành hoặc quản trị chương trình hành động.

BSC dành cho Lãnh đạo
BSC dành cho Lãnh đạo

Chương trình đào tạo "Balanced Scorecard dành cho Lãnh đạo" (BSC for Leaders) là một trải nghiệm học tập tương tác được thiết kế nhằm hỗ trợ cho lãnh đạo hiểu một cách cơ bản về Balanced Scorecard, cũng như những nguyên tác xây dựng và triển khai hệ thống quản trị chiến lược và nâng cao kết quả công việc

VỀ CHÚNG TÔI P & L VIỆT NAM

VỀ CHÚNG TÔI P & L PROPERTY<

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, lấy Bất động sản và Du lịch làm lĩnh vực trọng tâm, P & L Việt Nam  phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế...

 • Công ty thành viên 01
 • Công ty thành viên 02
 • Công ty thành viên 03
 • Công ty thành viên 04
 • Công ty thành viên 05
 • Công ty thành viên 06
 • Công ty thành viên 07
 • Công ty thành viên 08
 • Agri
 • Dis
 • RD
 • Resort