HOẠCH ĐỊNH & PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC THEO P&L CONSULTANT

mission-vison-model.png

P&L Consultant cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp, chính quyền và tổ chức phi lợi nhuận.

Chúng tôi sẽ cùng khách hàng kiến tạo nên một hệ thống quản trị hiệu quả và hoạt động bền vững nhằm thúc đẩy quá trình thực thi chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của tổ chức.

Những lĩnh vực tư vấn:
Đánh giá hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
Thiết kế và xây dựng hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
Triển khai và vận hành hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard
Quản trị và duy tu hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp Balanced Scorecard 
Chi tiết >>

Đào tạo Chuyên gia BSC

Chứng chỉ Chuyên gia BSC (BSP)
Chứng chỉ Chuyên gia BSC (BSP)

Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, để có thể triển khai thành công hệ thống balanced scorecard, các chuyên gia nội bộ của doanh nghiệp (người của doanh nghiệp đó) cần có sự am hiểu và am tường về balanced scorecard (cả về kiến thức, lẫn công nghệ triển khai).

Chứng chỉ chuyên gia KPI (KPIP)
Chứng chỉ chuyên gia KPI (KPIP)

Chương trình “Chuyên gia KPI” (KPIP) này nhằm đào tạo nhóm chuyên gia nội bộ của doanh nghiệp (người của doanh nghiệp đó), để xây dựng, triển khai, và quản trị thành công những chỉ số KPI có ý nghĩa cho công việc quản trị chiến lược, quản trị vận hành hoặc quản trị chương trình hành động.

BSC dành cho Lãnh đạo
BSC dành cho Lãnh đạo

Chương trình đào tạo "Balanced Scorecard dành cho Lãnh đạo" (BSC for Leaders) là một trải nghiệm học tập tương tác được thiết kế nhằm hỗ trợ cho lãnh đạo hiểu một cách cơ bản về Balanced Scorecard, cũng như những nguyên tác xây dựng và triển khai hệ thống quản trị chiến lược và nâng cao kết quả công việc

VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI P & L PROPERTY<

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, lấy con người làm trọng tâm thông qua các chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp, P&L Consultant phấn đấu trở thành Công ty Quản trị Tư vấn và Phát triển hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp Quốc tế.

 • cty 2
 • cty 4
 • cty 5
 • cty 6
 • cty 7
 • cty 8
 • cty 9
 • cty 10
 • cty 11
 • cty 13
 • cty 14
 • cty 15
 • cty 16